28
Mar 2021
Türkçeden Türk İşaret Diline Çeviri Patent Başvurusu

Grup üyelerimizden Doç.Dr. Gülşen Eryiğit'in buluşçuları arasında yer aldığı “TÜRKÇEDEN TÜRK İŞARET DİLİNE ÇEVİRİ VE ANİMASYON İLE GÖSTERİM SİSTEMİ VE YÖNTEMİ” başlıklı İTÜ patent başvurusu için Türk Patent Ve Marka Kurumu tarafından İncelemeli Patent Belgesi verilmesine karar verilmiştir. Hocamızı ve diğer buluş sahibi araştırmacılar Hatice Köse, Meltem Kelepir ve Cihat Eryiğit’i değerli çalışmaları nedeniyle kutlarız.

Başvuru konusu buluş, Türkçeden Türk İşaret Diline çeviri işleminin gerçekleştirilmesini sağlayan ve en temel halinde; Türkçe materyallerdeki kelimelerin çeşitli doğal dil işleme modülleri vasıtasıyla işlenmesi, Türk İşaret Diline doğrudan çevrilemeyen uzun cümlelerin sadeleştirilmesi/alt cümlelere bölünmesi, sadeleştirilmiş alt cümlelerin bir transfer modeli kullanılarak makine tarafından okunabilir formatta yazılı Türk İşaret Dili bilgi temsiline çevrilmesi, yazılı formata dönüştürülmüş olan Türk İşaret Dilinin, animasyon ortamına aktarılarak görsel sunumun yapılması adımlarını içeren bir bilgisayarlı çeviri sistemi ve yöntemi ile ilgilidir.

patenttr